*****ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่*****
   
 
 
 
               
  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบซ่อมสร้างพื้นทาง Recycling งาน Para Slurry Seal และงาน Double Surface Treatment ชม.ถ.
1-0017 บ้านสบอ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่นะ บ้านวังจ๊อม
หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เครื่อง
จักรกลของ อบจ.ชม
ดำเนินการเอง
 การประชุม บรรยาย VDO Conferance เพื่อชี้แจงแนวทางขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราในตำบล หมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่   โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการนำไปสู่ การปฏิบัติ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติพรรษา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561   โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Recycling ถนนสาย ชม.ถ. 1-0014 บ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง เชื่อม บ้านทรายแดง หมู่ที่ 3 ตำบลสันต้นหมื้น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องจักรกลของ อบจ.ชม ดำเนินการเอง
เพิ่มเติม   เพิ่มเติม เพิ่มเติม    เพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม